Studenten (HBO-stage)

Je studeert nog, maar je wilt je nu al oriënteren op een toekomstige werkplek. Hiervoor biedt Van Laarhoven & Partners alle mogelijkheden met een praktijkstage of een afstudeerplek. Op die manier kun je alvast ervaring opdoen en contacten leggen binnen ons bedrijf.

Praktijkstage

Een praktijkstage biedt je de mogelijkheid de vele facetten van het beroep te leren kennen en mee te draaien in de dagelijkse gang van zaken. Je moet dan denken aan het hele proces van het voeren van administraties tot en met het samenstellen van jaarrekeningen en de advisering daaromheen. Tegelijkertijd maak je kennis met de mensen en cultuur van ons kantoor.

Je kunt bij ons terecht voor een praktijkstage (HBO) of een afstudeerstage. 
Om de doelstellingen van je stage te realiseren, leggen we het traject van je stage in hoofdlijnen vast. Dit doe je samen met de stagebegeleider en daarnaast stellen we verder uiteraard alle noodzakelijke hulpmiddelen ter beschikking.

HBO

De HBO praktijkstage is direct gerelateerd aan je studieprogramma. Deze stage is bedoeld voor studenten:

  • HBO Bedrijfseconomie
  • HBO Accountancy

Tijdens een afstudeerstage verricht je zelfstandig (wetenschappelijk) onderzoek. Het onderwerp van je onderzoek kies je zelf en natuurlijk ben je ook zelf verantwoordelijk voor het afronden van je scriptie. Uiteraard met onze steun. Deze stage is bedoeld voor studenten:

  • HBO Bedrijfseconomie
  • HBO Accountancy
  • Universitair Economische en Juridische faculteiten

Wij willen je graag alles vertellen over onze stage en/of afstudeermogelijkheden. Je kunt bellen met ons kantoor op telefoonnummer 0416 - 34 86 51.

Wil je je direct aanmelden voor een stageplaats dan kun je via onze website reageren onder ‘Contact’. Geef daar aan dat je op zoek bent naar een stageplaats en vermeld de periode waarin je stage wilt lopen. Je krijgt altijd een reactie en als wij mogelijkheden hebben, word je uitgenodigd voor een oriënterend gesprek.