Vereniging van Eigenaren (VvE's): Administratie en financieel beheer

Ons kantoor is uw betrouwbare partner voor het beheer van Vereniging van Eigenaren (VvE's).

Een VvE is een wettelijke vereniging van appartementseigenaren waarin normaliter alle gemeenschappelijke zaken van één appartementencomplex geregeld worden. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de eigenaar-bewoner. Dat dit een hele opgave is, realiseren wij ons maar al te goed. Vooral voor kleine VvE’s (ca. 2 tot 15 appartementen) kan het beheer een probleem zijn. Maar ook grotere VvE's hebben behoefte aan (administratieve) ondersteuning die wij hen kunnen aanbieden.

Onze filosofie is om een vereniging te brengen tot een kwaliteitsniveau waarbij persoonlijke aandacht hoog in ons vaandel staat. Wij kunnen deze kwaliteit, tegen een zeer scherpe prijs, garanderen mede door de persoonlijke manier van aanpak. Iedere VVE heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen ons kantoor. Zo staat u in direct contact met uw beheerder!

Bij interese gaan wij graag een vrijblijvend gesprek met u of het bestuur aan om onze diensten toe te lichten.


Onderstaande zaken worden door ons kantoor op vakkundige wijze uitgevoerd:

Administratief VvE-beheer

Door het administratief beheer aan ons uit te besteden bent u verzekerd van een soepel en betrouwbaar verloop van de financiële stromen binnen uw vereniging. Wij dragen zorg voor het betalen van de facturen, het innen van de VvE-bijdragen en het opstellen van de jaarrekeningen. Dit alles doen wij snel en efficiënt door gebruik van door onszelf voor dit doel ontwikkelde software.

Technisch VvE-beheer

Het technisch beheer van de Vereniging van Eigenaars bestaat uit drie hoofdtaken. Te weten: service, dagelijks onderhoud en planmatig onderhoud (vastgelegd in een MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP). Wij verzorgen hierin diverse werkzaamheden en hebben de juiste partners voor alle zaken die puur technisch van aard zijn. 

Formeel VvE-beheer 

Jaarlijks dient de vergadering van eigenaars te worden voorbereid, georganiseerd en genotuleerd. Dit kan een hele klus zijn voor een bestuur, wij zijn dit gewend en nemen dit graag voor u uit handen door een voorzitter van de vergadering en een ervaren notulist te leveren om het gesprek te leiden en alles zorgvuldig vast te leggen. Zo kan het bestuur zich richten op individuele vragen van eigenaars en de onderwerpen die vanuit het bestuur naar voren gebracht dienen te worden.

De leden van de Vereniging van Eigenaars dienen regelmatig van informatie te worden voorzien, en individuele eigenaars dienen met hun vragen, opmerkingen en reparatieverzoeken op een centraal punt terecht te kunnen. Wij zorgen dat wij over alle informatie beschikken m.b.t. uw vereniging, zoals het reglement spltising van eigendom, het juiste modereglement, het huishoudelijk reglement, welkomstbrieven en documentatie voor nieuwe bewoners, etc etc.

Naast dit alles hechten wij veel mwaarde aan een goed en persoonlijk contact met het bestuur en de bewoners, maar ook aan regelmatig overleg zodat zaken niet te lang blijven liggen of doorsluimeren maar opgepakt worden.

Wij maken zo veel als mogelijk gebruik van de vaak aanwezige kennis en kunde binnen de vereniging, zodat de kosten van onze werkzaamheden vaak erg mee vallen!


Kwaliteit voor iedere VvE