Welke fiscale wijzigingen zijn verwerkt in uw voorlopige aanslag 2017?

Welke fiscale wijzigingen zijn verwerkt in uw voorlopige aanslag 2017?

Gepubliceerd: 20-12-2016

Op 17 november heeft de Tweede Kamer het Belastingplan 2017 aangenomen, met een aantal wijzigingen. Het Belastingplan 2017 en de laatste wijzigingen zijn al verwerkt in uw voorlopige aanslag over 2017. En ook in het online formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2017'. 

Onder andere de volgende wijzigingen zijn verwerkt:

* De AOW-leeftijd gaat omhoog,

* Vanaf kunt u kinderalimentatie niet meer opgeven als schuld in box 3,

* De berekening van de belasting in box 3 wordt anders vanaf 2017,

* De eenmalige schenkingsvrijstelling van 100.000 euro komt terug.

* De hoge vrijstelling voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) wordt € 162.500, de lage vrijstelling € 36.900

* Het maximumbijdrage-inkomen voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt € 53.701  


Archief