Wanneer kunt u vrijstelling van overdrachtsbelasting krijgen?

Wanneer kunt u vrijstelling van overdrachtsbelasting krijgen?

Gepubliceerd: 02-11-2015

Als u overdrachtsbelasting moet betalen, kunt u daar soms een vrijstelling voor krijgen. Dat kan onder bepaalde voorwaarden, als:

  • u zowel overdrachts- als omzetbelasting moet betalen
  • een eigendom van onroerend goed tussen samenwoners wordt verdeeld
  • u een landgoed koopt
  • er sprake is van bedrijfsoverdracht aan familieleden (van ouders aan kinderen, van grootouders aan kleinkinderen en van broers of zussen aan elkaar)
  • er sprake is van inbreng in een vennootschap (die geen nv of bv is)
  • er sprake is van inbreng bij omzetting van een onderneming in een nv of bv
  • een bedrijf  fuseert, splits of  intern reorganiseert
  • land- en tuinbouwbedrijven worden vergroot of verplaatst
  • landerijen worden heringericht
  • er sprake is van stedelijke herstructurering

Archief