Waardebepaling bij erven en schenken

Waardebepaling bij erven en schenken

Gepubliceerd: 16-06-2015

Krijgt u een erfenis of schenking? Dan moet u misschien erf- of schenkbelasting betalen. Om te berekenen hoeveel erf- of schenkbelasting u moet betalen, moeten de Belastingdienst eerst de waarde van de erfenis of schenking vaststellen. 

Bij woningen wordt uitgegaan van de WOZ-waarde die staat op de WOZ-beschikking van het jaar van overlijden of schenken. Bij overige onroerende zaken en roerende zaken geldt de marktwaarde op het moment van overlijden of schenken, bij effecten de waarde van de slotkoers op de dag voor overlijden of schenken.

Let op!

Koopt u een woning voor een lager bedrag dan de marktwaarde? Dan is er ook sprake van een schenking. De waarde van die schenking is het verschil tussen de koopsom en de WOZ-waarde.

Koopt u een woning voor de marktwaarde en is de WOZ-waarde hoger? Dan is dat verschil geen schenking.  

Speciale regels

Er gelden speciale regels voor het bepalen van de waarde van een erfenis of schenking in de volgende situaties:

  • U krijgt het vruchtgebruik van een som geld, effecten of onroerend goed.

  • U krijgt de blote eigendom van geld, effecten of onroerend goed.

  • U krijgt een periodieke uitkering.

  • U krijgt een verhuurde of verpachte woning.

U hebt het vruchtgebruik van geld, effecten of onroerend goed als u er niet de eigenaar van bent, maar er wel gebruik van mag maken. Of van de opbrengsten (‘vruchten’) ervan.

U hebt de blote eigendom van geld, effecten of onroerend goed als u er wel de eigenaar van bent, maar er geen gebruik van mag maken. U mag ook geen gebruik maken van de opbrengsten ervan.

 

Archief