Verlaging vennootschapsbelasting

Verlaging vennootschapsbelasting

Gepubliceerd: 14-12-2017

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarief gaat per 1 januari 2019 naar 19%, per 2020 naar 17,5% en per 2021 naar 16%. Ook het tarief in de tweede schijf gaat met dezelfde stappen omlaag van 25% naar 21%. De stapsgewijze tariefsverlaging maakt het aantrekkelijk om kosten naar voren te halen, naar 2017 of 2018, vanwege de aftrek tegen dan nog 20% of 25%, en het zoveel mogelijk uitstellen van winst om die te incasseren tegen het lage tarief van 16% of 21% in 2021. De eerder aangekondigde verlenging van de schijf met het 20% tarief in de vennootschapsbelasting gaat niet door: de tariefopstap blijft € 200.000.


Archief