Opties derde fase van steun aan zelfstandig ondernemers

Opties derde fase van steun aan zelfstandig ondernemers

Gepubliceerd: 20-07-2020

Opties derde fase van steun aan zelfstandig ondernemers

Het Centraal Planbureau heeft over de economische gevolgen van de coronacrisis een aantal publicaties uitgebracht over steun aan zelfstandig ondernemers. Een ervan betreft de Tozo.

Het CPB heeft vijf varianten beoordeeld voor de mogelijke voortzetting van de Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo). Beoordeling vond plaats op basis van uitkeringslasten, uitvoeringskosten en het stimuleren van mobiliteit van menselijk kapitaal.

De vijf varianten zijn:

  • Variant 1: alleen een toets op het eigen inkomen van de zelfstandige (Tozo 1).
  • Variant 2: zelfstandige voldoet aan de partnertoets (Tozo 2, de huidige regeling).
  • Variant 3: Zelfstandige voldoet aan de partner- en vermogenstoets.
  • Variant 4: Zelfstandige voldoet aan de partnertoets en is werkzaam in een sector die naar verwachting nog voor langere tijd getroffen blijft.
  • Variant 5: Zelfstandige voldoet aan de partner- en vermogenstoets en is werkzaam in een sector die naar verwachting nog voor langere tijd getroffen blijft.

Conclusie van het onderzoek is dat er niet één variant is die op alle aspecten beter scoort dan een andere variant. Beperking van de Tozo tot alleen diegenen met weinig vermogen ligt economisch gezien het meest voor de hand. Volgens het CPB is beëindiging van de Tozo ook nog een mogelijkheid.

Meer informatie: CPB, 16 juli 2020


Archief