Hebt u recht op studiefinanciering? Vanaf studiejaar 2015-2016 zijn uw studiekosten niet meer aftrek

Hebt u recht op studiefinanciering? Vanaf studiejaar 2015-2016 zijn uw studiekosten niet meer aftrek

Gepubliceerd: 02-08-2015

Volgt u een opleiding? En hebt u recht op studiefinanciering? Vanaf het studiejaar 2015-2016 kunt u uw kosten voor boeken, les of collegegeld niet meer aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Wat is er aan de hand?

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel 'Wet studievoorschot hoger onderwijs' aangenomen. Hierdoor zijn de belastingregels voor de aftrek van studiekosten veranderd.

Wat verandert?

Studeert u aan het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), hoger beroepsonderwijs (HBO) of wetenschappelijk onderwijs (WO)? En hebt u recht op studiefinanciering? Dan kunt u uw studiekosten vanaf het studiejaar 2015-2016 niet meer aftrekken. Houd er nu al rekening mee dat u studiekosten die u vanaf dat studiejaar maakt, niet als aftrekpost kunt aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting over 2015.

Wat blijft hetzelfde?

Studeert u aan het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), hoger beroepsonderwijs (HBO) of wetenschappelijk onderwijs (WO)? En hebt u geen recht op studiefinanciering? Dan kunt u de studiekosten die u maakt vanaf het studiejaar 2015-2016, wel aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting over 2015.


Archief