Geen boete na foute info Belastingtelefoon

Geen boete na foute info Belastingtelefoon

Gepubliceerd: 10-04-2017

Als belastingplichtigen hun aangifte verkeerd invullen door foute informatie van de Belastingtelefoon, volgt er geen boete. De Belastingdienst mag bij de beoordeling van de aangifte de fout herstellen, wat dan leidt tot een juiste aanslag. Dat benadrukte staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën na vragen hierover uit de Tweede Kamer.

Kamervragen

De Kamer wees hem op onderzoek van de Consumentenbond, waaruit blijkt dat de Belastingtelefoon niet in alle gevallen de juiste informatie verstrekt over de aftrek van medische kosten. Ook werd gevraagd wat de gevolgen zijn als belastingplichtigen die verkeerde informatie gebruiken bij het invullen van hun aangifte.

Te goeder trouw

Wanneer een belastingplichtige op basis van foutieve informatie van de Belastingtelefoon de aangifte te goeder trouw invult, heeft dat als rechtsgevolg dat de inspecteur bij het beoordelen van de aangifte deze fout mag corrigeren, aldus Wiebes. Een boete is dan niet aan de orde.


Archief