Drempel opgaaf ICP per 1 januari 2016 verlaagd

Drempel opgaaf ICP per 1 januari 2016 verlaagd

Gepubliceerd: 27-10-2015

Ondernemers die in een kwartaal met intracommunautaire leveringen het bedrag van € 50.000 overschrijden, moeten per 1 januari 2016 maandelijks de opgaaf ICP doen. Vooralsnog is de grens € 100.000 per kwartaal.

 

EU-regelgeving

De Europese Commissie heeft Nederland erop gewezen dat EU-regelgeving vereist dat zij ondernemers die in een kwartaal voor meer dan € 50.000 aan goederen leveren aan ondernemers in andere EU-landen, intracommunautaire leveringen, voortaan maandelijks een opgaaf ICP moet laten indienen. De staatssecretaris heeft besloten dat deze verplichting vanaf 1 januari 2016 ingaat.

Meer werk

Door de verlaging van de drempel moeten voortaan meer ondernemers maandelijks een opgaaf intracommunautaire leveringen inzenden. Dit leidt tot een structurele toename van de administratieve lasten voor bedrijven met € 2,5 miljoen. De uitvoeringskosten bij de Belastingdienst nemen structureel toe met € 0,25 miljoen.

Tijdvak opgaaf ICP

Dienstverleners mogen kiezen over welk tijdvak ze opgaaf ICP doen, ondernemers die goederen leveren kunnen alleen het tijdvak kiezen: per maand, per twee maanden, per kwartaal of per jaar. De voorwaarden voor het tijdvak blijven ongewijzigd.


Archief