Bedrijfsopvolgingsregeling: versobering op komst

Bedrijfsopvolgingsregeling: versobering op komst

Gepubliceerd: 15-12-2017

De dga die een pakket aandelen in zijn bv belastingvrij aan zijn kinderen wil schenken – met gebruikmaking van de doorschuif-regeling voor de ab-heffing en de bedrijfsopvolgingsregeling (BOF) uit de Successiewet voor de schenkbelasting – moet haast maken. Financiën wil deze gunstige regelingen voor bedrijfsopvolging gaan versoberen. De minister van Financiën heeft laten weten dat de bedrijfsopvolgingsregeling in deze kabinetsperiode niet zal worden versoberd. Dat gaat het nieuwe kabinet wellicht doen.... Zorg dat u tijdig gebruik maakt van deze profijtelijke regeling. Vraag ons naar de mogelijkheden in uw situatie.

De dga die overweegt om in de toekomst ab-aandelen in zijn actieve bv aan zijn kinderen te gaan schenken, kan de ab-heffing bij die schenking slechts doorschuiven als de bv een materiële onderneming drijft en nagenoeg uitsluitend ondernemingsvermogen heeft én de begiftigde tenminste drie jaar als werknemer in loondienst is bij de bv of een van haar werkmaatschappijen. Zorg ervoor dat u uw kind(eren) nog dit jaar als werknemer op de payroll van de bv opneemt om zo snel mogelijk te voldoen aan voorwaarden voor toepassing van de ab-doorschuifregeling.


Archief