Voorwaarden voor kindgebonden budget in 2016

 Voorwaarden voor kindgebonden budget in 2016

Gepubliceerd: 09-01-2016

Om kindgebonden budget te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
  • U krijgt kinderbijslag.
  • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens voor u geldt.
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

Geen kinderbijslag maar wel kindgebonden budget

Is uw kind 16 of 17 jaar en is de kinderbijslag gestopt omdat uw kind overdag niet meer op school zit? Als uw kind nog leerplichtig is, kunt u toch kindgebonden budget krijgen. U moet uw kind in dit geval wel in belangrijke mate onderhouden.


Archief