Jaarrekeningen & Rapportage

Weinig bedrijven zijn verplicht tot een accountantscontrole op hun jaarrekening, maar dat betekent niet dat betrouwbare cijfers niet belangrijk zijn voor een onderneming. Wij vinden dat onze rol niet alleen het samenstellen van de jaarrekening is, maar vinden ook dat het begeleiden van de organisatie veel aandacht vereist. Tijdens het samenstellen van de jaarstukken verzamelen wij namelijk waardevolle informatie over de organisatie en haar processen. Na dit proces geven wij praktische tips en adviezen om tot een nog betere bedrijfsvoering te komen. Verder zal vanzelfsprekend alle periodieke rapportage (iedere maand of kwartaal) afgestemd zijn op uw behoefte. U zult bij Van Laarhoven & Partners geen rapportages krijgen waar u weinig mee kunt. Als u voor ons kantoor besluit, kiest u voor optimale financiële rapportages waardoor u zich kunt richten op wat u goed kunt: ondernemen!


praktische tips en adviezen